SpatialData4s

The force that gets your enterprise spatial-data-infrastructure running

SpatialData4s

 

SpatialData4s (spreek uit als: Spatial Data Force) is een zakelijke dienstverlener op het gebied van Oracle*Spatial-ICT database oplossingen.

Als bedrijf hanteert SpatialData4s een aantal uitgangspunten en doelstellingen. Samenvattend worden deze gekenmerkt door begrippen als kennisorganisatie, hoogwaardige dienstverlening, innovatieve toepassingen, en een betrouwbare partner.

SpatialData4s slaat een brug tussen database- en systeemontwikkeling enerzijds en exploitatie en beheer van spatial-data anderzijds.

Als Oracle-Spatial kenniscentrum leveren we consultancy en toegepaste ondersteuning voor systeemontwikkeling, implementatietrajecten en spatial-datamanagement -exploitatie en -beheer van Spatial-Data-Infrastructure oplossingen.

Een spatial-data-infrastruur (SDI) is een data-infrastructuur die een framework implementeert van geo-spatial-data, metadata, gebruikers en tools die interactief met elkaar verbonden zijn om spatial-data op een efficiente en flexibele manier in te winnen, op te slaan, op te werken, verspreiden, gebruiken, en te beheren.

In de ogen van SpatialData4s vormt de Oracle Spatial database het hart van een SDI. Oracle is het meest geavanceerde, industry-leading spatial database platform. Oracle heeft zich bewezen als de omgeving met maximale betrouwbaarheid, veiligheid, schaalbaarheid en performance om enorme hoeveelheden ruimtelijke data op te slaan en te beheren.

SpatialData4s heeft meer dan twaalf jaar ervaring met het gebruik van de geavanceerde tools van Oracle Spatial, ondermeer voor bathymetrisch, nautisch kadastraal management.

 

 

Oracle*Spatial Documentation
Beste wensen voor 2019!
Spatial-Data Examples